Silsilah & Sanad Keilmuan Abuya Syeikh Mudawaly Al-Khalidy

Sosok ulama kharismatik Aceh era zaman kemerdekaan lndonesia dulu yakni al-'Allamah al-Muhaqqiq al-Fadhil Abuya Mudawali al-Khalidy Aceh Selatan adalah guru dari segala guru bagi ulama-ulama Aceh sekarang, dan silsilah serta sanad keilmuannya hingga Rasullah Saw.

Al-'Allamah Alfadhil Syaikh Masyaikh Abuya Mudawali al-Khalidy (Pimpinan Dayah Bustanul Muhaqqiqien Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan).
Sanad keilmuan Beliau adalah sebagai berikut :

Abuya Mudawali - Syaikh Ali al-maliki - Sayyid al Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha al Makki (pengarang Ianatuthalibin) - Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan - Syaikh Utsman bin Hasan ad Dimyathi - Syaikh Abdullah as Syarqawi (pengarang Syarqawi hasyiah Tahrir)- Syamsuddin Muhammad bin Salim al Hafni - Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Athiyyah al Khulaifi - Imam Nuruddin Abi Dhiya Ali bin Ali as Subramilsi - Nuruddin Ali bin Yahya az Ziyadi - Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar al Makki (pengarang Tuhfah) - Syaikhul Islam Zakariyya bin Muhammad al Anshari (pengarang Ghayah wusul, Isaghuji, Tahrir dll) - Imam Jalaluddin Al-mahalli (pengarang Syarah Mahalli) - Syaikh Abdurrahim Al-iraqi - Syaikh alaiddin Al-athari - Imam nawawi (pengarang Matan Minhaj) - Kamal salar - Imam muhammad (pengarang Syamil shaghir) - Syaikh abdul ghaffar Al-qazwaini (pengarang Hawi shaghir) - Imam Rafii (pengarang Muharrar) - Muhammad bin yahya - Imam Al-ghazali (pengarang Ihya ulumuddin) - Imam haramain (pengarang Warqat) - Muhammad aljuwaini - Abi bakar qaffal Al-marwazi - Abi zaid Al-marwazi - Ibnu Suraij - Abi said Al-anmathi - Imam Al-muzani - Imam syafii (pengarang Al-Um) - Muslim bin khalid Az-zanji - Muhammad bin juraij - Athak bin abi rabbah - Ibni abbas - Nabi Muhammad SAW.

Silsilah & Sanad Keilmuan Abuya Syeikh Mudawaly Al-Khalidy

Sedangkan orang-orang yang pernah Beliau ambil ilmu di Aceh hingga ke Padang, Sumatera Barat, di antaranya :
1. Syeikh H.M. Salim Aceh Selatan, ayah beliau sendiri.
2. Syeikh M. Idris Aceh Selatan.
3. Syeikh M. ‘Ali Lampisang, Aceh Besar.
4. Syeikh Mahmud Blang Pidie.
5. Syeikh H. Hasan Kureng Kale, Acheh Besar.
6. Syeikh Hasbullah Indrapuri, Acheh Besar.
7. Syeikh ‘Abdul Ghani Al- Khalidi Batu Basurek, Bangkinang Sumbar.
8. Dan lain-lain Ulama’-ulama’

Saat Beliau berangkat naik haji ke Makkah, dan setibanya kembali di Indonesia lantas mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Labuhan Haji.

Tidak lama kemudian memperkembangkan perguruannya dengan mendirikan Dayah (pesantren) di Blang Proh Labuhan Haji Aceh selatan, yang luas kompleknya 1 Km. persegi dengan nama "Darussalam fi Manbail ilmi wal Hikam".
Bahagian yang tertinggi dari madrasah beliau diberi nama "Bustanul Muhaqiqiin" (kebun orang-orang yang memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan).

Beliau adalah seorang yang sangat kukuh dan kuat menyebarkan, mempertahankan agama atas dasar Mazhab Syafi’i dan juga menyebarkan faham Ahlussunnah wal Jama`ah dalam i’tiqad.

Bukan beratus, tetapi beribu-ribu murid beliau yang diasuh dan dididik dalam Ibadat Islamiyah menurut dasar Mazhab Syafi'i, tasawuf menurut dasar Tariqat Naqsyabandi Al-Khalidi.

Acapkali beliau menuliskan namanya dengan Tuanku Muda Wali Asy-Syafi’i, Al- Asy`ari, Al- Khalidy (Syeikh Muda Wali penganut Mazhab Syafi`i dan faham Ahlussunnah wal Jama`ah dengan Tasawuf Tariqat Al-Khalidi An-Naqsyabandi sesudah beliau wafat pada tahun 1380 (1961M.)

Kini perguruan beliau dipimpin oleh anak beliau, sebagai berikut :

1. Abuya Muhibbuddin Waly (Alm)
2. Abuya Jamaluddin Waly
3. Abuya Mawardi Waly
4. Abuya Amran Waly dan murid beliau, H. Imam Syamsuddin Blang Poroh.

Murid-murid beliau yang telah menjadi kader-kader Islam Syafi’iyah yang sekarang menjadi guru-guru agama di pelosok-pelosok Aceh sudah banyak sekali di antaranya :
1. Tengku Syeikh Adnan Mahmud Bakongan Aceh.
2. Tengku Syeikh Qamaruddin Taunon Acheh Barat.
3. Tengku Syeikh ‘Utsman Al-Fauzi Lueng Ie, Acheh Besar.
4. Tuanku Idrus Batu Basurek Bangkinang
5. Tuanku Labai Sati Malalo Padang Panjang,Sumbar.
6. Tengku Mohd. Daud Zamzamy, Acheh Besar
7. Tengku Syeikh ‘Abdul ‘Aziz Saleh, Samalanga Acheh jeumpa.
8. Tengku Syeikh Mohd. ‘Isa Pudada Acheh jeumpa.
9. Tengku Mohd. Amin Blang Bladeh Acheh jeumpa.
10. Tengku Syeikh Syahbuddin Syah Keumala,Aceh Utara.
11. Tengku Syeikh Jamaluddin Teupin Punti Lhok Sukun.
12. Tengku Syeikh Ahmad Blang Nibong Acheh Utara.
13. Tengku Syeikh Nawawi Harahap Tapanuli.
14. Tengku Ja` far Siddik Kota Cane.
15. Tengku Amin ‘Umar Panton Labu Acheh Utara.
16. Tengku ‘Abbas Parembeu Aceh Barat.
17. Tengku Syeikh Mohd. Daud Gayo Acheh Pidie.
18. Tengku Syeikh Ahmad Lam Lawi Acheh Pidie.
19. Tengku Abu Bakar Sabil Alu Tampak Acheh Barat.
20. Tengku ‘Abdullah Tanoh Mirah Biereun.
21. Dan lain-lain banyak lagi.

Pendeknya dapat dikatakan bahwa Tengku Syeikh Muda Wali merupakan seorang Ulama’ Syafi’iyah yang besar dan mempunyai segudang keilmuan sanad dan silsilahnya, hingga membentuk banyak ulama’-ulama’ Syafi`iyah yang siap sedia selalu menegakkan faham Mazhab Syafi`i di Aceh dan di seluruh Indonesia.
Pada masa hidup beliau, Abuya Muda Waly menggabungkan diri dengan Parti Islam Perti bersama-sama Tengku H. Hasan Krueng Kale.

Sumber :
Sejarah Perpustakaan Imam Syafii

No comments

Powered by Blogger.