Mari Mengenal Diri Nabi Muhammad Lengkap Dengan Nasab Dan Silsilahnya

"Tak kenal maka tak sayang", demikian kata pepatah mengatakan. Tentunya baginda junjungan alam sebelumnya patut dikenal dahulu baru dicintai, disukai dan disayangi. Seseorang yang tidak suka akan penyambutan kelahiran Muhammad Rasulullah Saw apabila tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang terhadap Rasulullah Saw maka akan berlalu lepas begitu saja tanpa bisa memperhatikan keistimewaan Nabi Muhammad, seolah-olah hanya manusia yang biasa-biasa saja. Sungguh sangat keterlaluan dan menyedihkan, padahal Nabi Muhammad merupakan orang yang segalanya bagi kita baik di dunia maupun akherat.

"Muhammad" secara bahasa berasal dari akar kata semitik 'Kha-mim-dal' yang dalam bahasa Arab berarti "dia yang terpuji". Selain itu di dalam salah satu ayat Al- Qur'an Muhammad dipanggil dengan nama "Ahmad" yang dalam bahasa Arab juga berarti "terpuji".

Sebelum masa kenabian, Muhammad mendapatkan dua julukan dari suku Quraisy (suku terbesar di Mekkah yang juga suku dari Muhammad) yaitu Al-Amin yang artinya "orang yang dapat dipercaya" dan As- Saadiq yang artinya "yang benar".
Setelah masa kenabian para sahabatnya memanggilnya dengan gelar Rasulullāh, kemudian menambahkan kalimat Shalallaahu 'Alayhi Wasallam, yang berarti "semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya"; atau sering disingkat "Saw".

Muhammad juga mendapatkan julukan Abu al- Qasim yang berarti "bapak Qasim", karena Muhammad pernah memiliki anak lelaki yang bernama Qasim, tetapi ia meninggal dunia sebelum mencapai usia dewasa.

Sekarang mari melihat nasab Nabi Muhammad, sebagai berikut :
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan hinnga sampai nasab Beliau kepada Nabiyullah Ibrahim Alaihis Salam.

Lebih lengkap silsilahnya dari Muhammad hingga Adam, sebagai berikut :
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr (Quraisy) bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzayma bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin al-Muqawwam bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasyjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarih (Azar) bin Nahur bin Saru’ bin Ra’u bin Falikh bin Aybir bin Syalikh bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh bin Lamikh bin Mutusyalikh bin Akhnukh bin Yarda bin Mahlil bin Qinan bin Yanish bin Syits bin Adam.
Silsilah Muhammad dari kedua orang tuanya kembali ke Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr (Quraish) bin Malik bin an- Nadr (Qais) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (Amir) bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma`ad bin Adnan. Adnan merupakan keturunan laki-laki ke tujuh dari Ismail bin Ibrahim, yaitu keturunan Sam bin Nuh. Muhammad lahir di hari Senin, 12 Rabi’ul Awal tahun 571 Masehi.

Nabi Muhammad Saw yang dilahirkan pada hari Senin bulan Rabi’ul Awwal tahun Gajah. Sebagian riwayat mengatakan tanggal 2 namun ada juga yang mengatakan tanggal 3, sedangkan yang masyhur adalah yang mengatakan Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal.

Hari senin adalah hari yang diberkati, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Ibnu Abbas berkata : Rasulullah Saw dilahirkan pada hari Senin mendapat wahyu (diangkat menjadi Rasul ) pada hari Senin,pergi hijrah dari Mekkah ke Madinah pada hari Senin dan tiba di Madinah hari Senin, mengangkat Hajar Aswad juga pada hari Senin.

Diriwayatkan bahwa Beliau Saw dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan dan terpotong tali pusarnya. Pada malam kelahirannya.terjadi beberapa keajaiban dan keanehan, di antaranya tersungkurnya berhala-berhala, munculnya cahaya bersama kelahirannya yang dapat menerangi gedung-gedung di negeri Syam (syiria) juga terguncangnya singgahsana kerajaan Persia dan jatuhnya tembok-tembok istana serta padamnya api yang belum pernah padam sebelumnya selama 1000 tahun dan danau sawt menjadi kering.

Berikut biodatanya :
· Nama : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim.
· Tarikh lahir : Subuh hari Isnin, 12 Rabiulawal bersamaan 20 April 571 Masehi (tahun Gajah), dikenal tahun Gajah karena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Kaabah.
· Tempat lahir : Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah.
· Nama bapa : Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim.
· Nama ibu : Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf.
· Pengasuh pertama : Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman, hamba perempuan bapa Rasulullah SAW).
· Ibu susu pertama : Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab).
· Ibu susu kedua : Halimah binti Abu Zuaib As-Saadiah (lebih dikenali Halimah As-Saadiah. Suaminya bernama Abu Kabsyah).

Usia 5 tahun :
· Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di dalam hatinya.

Usia 6 tahun :
· Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa ' (sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah).
· Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapa Rasulullah SAW) dan dibiayai oleh datuk / kakeknya Abdul Muttalib.

Usia 8 tahun :
· Datuk / kakeknya, Abdul Muttalib pula meninggal dunia.
· Baginda dipelihara pula oleh bapa saudara /pamannya, Abu Thalib.

Usia 9 tahun (setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun) :
· Bersama bapa saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan..
· Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendita Nasrani bernama Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu.

Usia 20 tahun :
· Terlibat dalam peperangan Fijar . Ibnu Hisyam di dalam kitab ' Sirah ' , jilid1, halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad SAW ialah 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja..
· Menyaksikan ' perjanjian Al-Fudhul ' ; perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Makkah.

Usia 25 tahun :
· Bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah.
· Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah.
· Baginda SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (bapa saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu.
· Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.

Usia 35 tahun :
· Banjir besar melanda Makkah dan meruntuh- kan dinding Kaabah.
· Pembinaan semula Kaabah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Makkah.
· Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan ' Hajarul-Aswad ' ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakan batu tersebut.

Usia 40 tahun :
· Menerima wahyu di gua Hira ' sebagai perlantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman.

Usia 53 tahun :
· Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Saidina Abu Bakar Al-Siddiq.
· Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal / 24 September 622M.

Usia 63 tahun :
· Kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin, 12 Rabiulawal tahun 11 Hijrah bertepatan 8 Jun 632 Masihi.

Sedangkan isteri-isteri Nabi Muhammad Saw :
1. Khadijah Binti Khuwailid.
2. Saudah Binti Zam'ah.
3. Aisyah Binti Abu Bakar (anak Saidina Abu Bakar).
4. Hafsah binti ' Umar (anak Saidina ' Umar bin Al-Khattab).
5. Ummi Habibah Binti Abu Sufyan.
6. Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah).
7. Zainab Binti Jahsy.
8. Maimunah Binti Harith.
9. Safiyah Binti Huyai bin Akhtab.
10. Zainab Binti Khuzaimah (digelar ' Ummu Al-Masakin ' ; Ibu Orang Miskin).

Anak-anak Nabi Muhammad Saw :
1. Qasim
2. Abdullah
3. Ibrahim
4. Zainab
5. Ruqaiyah
6. Ummi Kalthum
7. Fatimah Al-Zahra '

Sebagai penutup kita mengingatkan akan sabda Rasulullah Saw :
"Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku. Dan sesiapa yang mencintai aku nescaya dia bersama-samaku di dalam syurga".

Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi penulis dan kita semua bila menyebarkannya. Amin ya Rabbal alamin.

Shollu 'alannabiy..!

No comments

Powered by Blogger.