Yaman Negeri Yang Diberkati Nabi dan Negeri Tempatnya Para Auliya Allah

KEISTIMEWAAN bumi Yaman sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat, qalbu Yaman itu adalah Hadramaut, manakala qalbu Hadramaut adalah kota Tarim. Hadramaut adalah suatu daerah yang terletak di Timur Tengah, tepatnya di kawasan seluruh pantai Arab Selatan dari mulai Aden sampai Tanjung Ras al-Hadd. 
Hadramaut terkenal sebagai kotanya para habaib yang menyebarkan Islam sampai ke Indonesia, di kota ini terdapat pesantren-tua seperti Rubat Tarim, dan Darul Mustofa yang telah mencetak ulama-ulama besar, selain itu kota ini juga telah menghidupkan wali-wali besar di thariqa Alawiyyin.

Namun semua kelebihan negeri ini tidak didiamkan oleh mereka yang datang dari Saudi dengan mencoba mempengaruhi dan menguasai kondisi dan kesakralan sebagai negeri para Wali. Sehingga kini suasana kenyamanan dan kesakralannya telah sedikit terganggu bahkan dikuasai oleh mereka yang tidak suka dengan bentuk pemahaman agama yang ditinggalkan oleh para keluarga Nabi ini. Seperti telah adanya penghancuran makam-makam ulama dan wali yang menuurt mereka sebagai sebuah kesyirikan.
Kota Yaman dari gerbang dan gerbang memasuki kota Tarim 

Di antara kelebihkan negeri Yaman banyak tersebut dalam berbagai hadis Nabi Muhammad Saw. Berikut ini beberapa perkataan ulama-ulama mengenai Yaman terutama untuk kota Tarim.
Al Imam Ahmad Bin Abil Hubb mengatakan: "Andai saja mereka melihat hakikat kota Tarim,maka mereka akan mengatakan, Syurga Dunia adalah Tarim"

Al Imam Al Qutb Abdurrahman Assegaf : "Setetes ilmu di Tarim lebih baik dari pada lautan ilmu di luar Tarim"

Al Imam Al Qutb Abdullah Bin Alwi Al Haddad:
"Andai saja engkau mengeluarkan seluruh hartamu untuk mengunjungi kota Tarim, maka apa yang engkau dapatkan akan lebih banyak daripada yang kau keluarkan."


Lihat Videonya melihat langsung kota Tarim:Al Imam Al Qutb Abdurrahman Assegaf: "Di maqbaroh Zanbal dimakamkan lebih dari 10000 wali, 80 diantaranya adalah Qutb.”(ingkatan Wali tertinggi).

Al Imam Al Qutb Ali Bin Muhammad Al Habsyi: "Jumlah ini sekitar 600 tahun lalu, sebelum wafatnya Imam Assegaf, Al Aidrus, Imam Al Muhdor, Imam Al Haddad, mungkin sekarang jumlah aulia' di Zanbal sudah mencapai ratusan ribu (kesimpulannya katsir jiddan), di Zanbal juga terdapat makam-makam sahabat Nabi yaitu Ahlu Badr, Ahlu Tarim bukan malaikat tapi mereka lebih baik dari malaikat"

Al Imam Al Qutb Ahmad Bin Hasan Al Atthos:
"Tiga hal yang diperlukan mereka yang tinggal di Tarim : Tawadhu', Adab, dan hidup Sederhana"

Al Imam Alwi Bin Syihab:
"Siapa yang tetap dengan adab dan akhlak di Tarim, maka Tarim akan menjadikannya bintang, bulan, atau bahkan matahari yang menerangi manusia dengan Ilmu dan Nurnya"

Al Imam Al Qutb Abdullah Bin Alwi Al Haddad : "Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih baik dari Tarim setelah al masajid ats tsalatsah (Makkah, Madinah, Aqsha)".

Kota yang sangat sederhana ini jauh dari kebisingan dan pergaulan bebas seperti para antar jenis yang bergaul tanpa ikatan, dan jauh daripada hal-hal yang berbau kemaksiatan, kecuali yang ditemukan adalah mesjid dan halaqah-halaqah pengajian dengan para santrinya.

Yaman lah sebagai negeri yang didoakan oleh Rasulullah selain negeri Syam akhir masa nanti, dan negeri yang banyak dikisahkan dalam hadis mulianya.

Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu,  beliau mengatakan: 
“Tatkala diturunkan ayat, ”apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.”  Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda:

Penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada yaman, Fiqih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman.” (HR. Imam Ahmad).
 
Habib Umar sebagai ulama besar di Yaman dan muktabar di seluruh dunia


Demikian pula dalam riwayat Ibnu Abbas dijelaskan, “Suatu ketika, saat Nabi berada di Madinah beliau bersabda:
 “Allahu Akbar…. Allahu Akbar (Maha besar Allah), telah datang pertolongan Allah dan telah datang penduduk yaman. Kaum yang bersih hatinya, lembut tabiat mereka. Iman itu ada pada yaman,  fiqih itu ada pada yaman dan hikmah itu ada pada yaman.” (HR. Ibnu Hibban).

Mesjid-mesjid selalu ramai yang datang

Dari sahabat Tsauban berkata, Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam telah bersabda:

Sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian Aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar  penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku, sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka.” (HR. Muslim)

Inilah salah satu bentuk karomah untuk penduduk Yaman. Dimana Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam mendahulukan mereka dalam hal meminum air dari telaga beliau.
Sebagai ganjaran atas baiknya perilaku mereka dan bersegeranya mereka dalam menerima Islam. Rasulullah mendahulukan mereka untuk meminum air telaga beliau. Sebagaimana di kehidupan dunia, mereka membela kehormatan Nabi shallallahu’alaihi wasallam dari musuh-musuh beliau. (Lihat: Syarah Shohih Muslim 62/15)
  
Subahanallah... Ya Tarim Wa Ahlaha. (yma)

No comments

Powered by Blogger.