Jangan Sembarangan, Ingat Ancaman Bagi Siapa Saja yang Membenci, Menghina & Menzalimi Ahlulbait NabiADALAH sebuah kemuliaan tersendiri terhadap orang-orang yang memiliki turunan dari Ahlulbait Nabi SAW, seperti yang biasa disebut dengan Habib, Sayid atau Sayidah. Mereka adalah para zurriyah atau keturunan Nabi Muahmmad yang dalam setiap sholat (dalam tahiyat) harus didoakan, yakni agar Nabi Muhammad dan Keluarganya senantiasa diberi penghormatan.  

Kemudian kelak di akhir zaman pun, Imam Mahdi yang akan muncul juga berasal dari keturunan Nabi Muhammad, hal demikian jelas tersebut di berbagai dalil hadis Rasulullah SAW.

Namun bagi umat islam sendiri, terkadang ada yang tidak menyadari betapa kemuliaan tersebut untuk patut diperhatikan secara baik. Bahkan miris, ada yang berani mencela dan menghina orang-orang yang mendapatkan nasab sebagai Ahlulbait Nabi karena dianggap tidak sesuai dengan pemikirannya.

Ketahuilah, bagaimanapun buruknya pandangan kita terhadap keturunan Nabi maka ingatlah bahwa di dalam darah mereka mengalir kemuliaan darah Nabi Muhammad yang merupakan manusia paling baik di dunia ini. Itulah darah orang yang telah menyampaikan kita kepada nikmat Iman dan Islam.

Janganlah kita sombong seperti Iblis yang merasa lebih baik, lebih pintar, dan lebih mulia daripada Adam sehingga akhirnya dilaknat Allah dan diusir dari surga.


Berikut dalil-dalil yang yang mengharamkan untuk membenci Ahlulbait Nabi

1. Allah swt marah kepada orang yang membenci Ahlulbait.

a. Rasulullah saw bersabda :
“… Mereka adalah keturunanku dan diciptakan dari tanahku. Celakalah dari ummatku yang mendustakan keutamaan mereka. Siapa yang mencintai mereka maka Allah akan mencintainya, siapa yang membenci mereka maka Allah akan membencinya”.

b. Rasulullah saw bersabda :
Sungguh siapa yang membenci keluarga Muhammad saw, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan tulisan di antara kedua matanya : ‘orang ini telah terputus dari rahmat Allah swt’.


2. Orang yang membenci ahlu bait termasuk golongan munafik.

a. Rasulullah saw bersabda :
Siapa orang yang membenci kami ahlu bait adalah termasuk golongan munafik.

b. Rasulullah saw bersabda :
Tidak ada yang mencintai kami ahlu bait kecuali orang yang beriman dan bertaqwa, dan tidak ada yang membenci kami kecuali orang munafik dan durhaka.

c. Rasulullah saw bersabda :
Siapa yang membenci keturunanku, ia termasuk orang yang dilaknat dan munafik yang merugi.


3. Orang yang membenci ahlu bait termasuk golongan kafir.

Rasulullah saw bersabda :
Sungguh siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad saw, maka ia mati dalam keadaan kafir. Sungguh siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad saw, maka ia tidak akan mencium harumnya surga.


4. Orang yang membenci ahlu bait termasuk golongan Yahudi.
Dari Jabir bin Abdillah al-Anshari, Rasulullah saw bersabda :   
Wahai manusia, siapa saja yang membenci kami ahlu bait, maka Allah swt akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam golongan orang-orang Yahudi. Jabir berkata: Ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang berpuasa dan mengerjakan shalat. Rasul menjawab : Walaupun mereka berpuasa dan mengerjakan shalat.


5. Orang yang membenci ahlu bait masuk neraka.

a. Rasulullah saw bersabda : 
Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan-Nya, Tidaklah seorang yang membenci kami ahlu bait kecuali Allah swt akan masukkan ia ke dalam neraka.

b. Rasulullah saw bersabda :
Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan-Nya, Tidaklah seorang yang membenci kami ahlu bait kecuali Allah swt akan masukkan ia ke dalam neraka.

c. Rasulullah saw bersabda :
“… Maka sekiranya seseorang berdiri di antara salah satu sudut Ka’bah dan maqam Ibrahim, lalu ia shalat dan puasa, kemudian meninggal sedangkan ia adalah pembenci keluarga (ahlu al-bait) Muhammad, pasti ia masuk neraka”.

d. Rasulullah saw bersabda :
Tidak seorang pun yang membenci dan hasud kepada kami (ahlu bait) kecuali Allah swt akan mengusirnya di hari kiamat dengan cambuk yang berasal dari api neraka.


6. Allah swt sangat murka kepada umatnya yang menyakiti ahlu bait.

a. Rasulullah saw bersabda :
Allah swt sangat murka kepada orang yang menggangguku melalui keturunanku.

b. Rasulullah saw bersabda :
Allah swt dan aku sangat murka kepada orang yang menumpahkan darahku dan menyakitiku melalui keturunanku.

c. Rasulullah saw bersabda : 
Siapa yang mencela ahlu baitku, maka aku berlepas diri darinya.

d. Rasulullah saw bersabda :
Siapa yang menyakitiku dalam urusan keluargaku, maka ia telah menyakiti Allah.

e. Rasulullah saw bersabda : 
"Sesungguhnya Allah swt membenci orang yang makan di atas batas kekenyangannya, orang yang lali dari melaksanakan ketaatan kepada Tuhannya, orang yang mencampakkan sunnah nabinya, orang yang menremehkan tanggungjawabnya, orang yang membenci ithroh (keturunan) nabinya dan mengganggu tetangganya".


7. Allah swt mengharamkan surga kepada orang yang menzhalimi ahlu bait.

a. Rasulullah saw bersabda :
Sesungguhnya Allah swt mengharamkan surga kepada orang yang menzhalimi ahlu baitku.

b. Rasulullah saw bersabda :
Surga diharamkan bagi siapa saja yang menzhalimi ahlu baitku dan menyakiti aku melalui keturunanku.

c. Rasulullah saw bersabda :
Celakalah siapa saja yang menzhalimi ahlu baitku, mereka akan diadzab bersama orang-orang munafiq di dasar neraka. 


[yma]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.