Ulama-Ulama 4 Mazhab Sebut Kafir yang Mengatakan Tuhan Bertempat & BerarahBagi umat islam dimana pun berada tempatnya, harus dapat mengetahui tauhid dengan sebenar-benarnya agar tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai ajaran sesat menyesatkan. 

Mempelajari tauhid dan wujudnya Allah maka tidak boleh hanya berdasarkan pada tex dalil (dalil naqli) saja tapi harus ada dalil aqli mengetahui  sifat-sifatNya yang mustahil dan tidak serupa dengan semua makhluknya.

Awas .. tentu sangat berbahaya bagi umat islam yang mengatakan dan meyakini Allah itu memiliki tempat tinggalnya di sesuatu tempat, seperti di langit, di bumi atau di ka’bah, di gunung dan sebagainya. Untuk itu oleh ulama-ulama empat mazhab telah menghukumi orang-orang yang tersebut sebagai kafir.

Di antaranya oleh Al-Syeikh Shihab al-Din Ahmad Ibn Muhammad al-Misri al-Syafi`e al-Asy`ari yang dikenali dengan nama Ibn Hajar al-Haythami (W. 974 H) berkata [1]:

"وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَرَافِيَّ وَغَيْرَهُ حَكَوْا عَنِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الْقَوْلَ بِكُفْرِ الْقَائِلِيْنَ بِالْجِهَةِ وَالتَّجْسِيْمِ وَهُمْ حَقِيْقُوْنَ بِذَلِكَ".

Maksudnya:

“Dan ketahuilah bahawa al-Qarafi dan selain beliau telah menceritakan daripada al-Syafi`e, Malik, Ahmad dan Abu Hanifah radiyallahu`anhum tentang pendapat kufurnya golongan yang berpendapat dengan arah [tempat] dan tajsim (bagi Allah ta`ala), dan mereka (para imam mazhab tersebut) pasti tentang perkara tersebut”.

Al-Syeikh Mulla `Ali al-Qari al-Hanafi (W. 1014 H) berkata lagi [2]:

"بَلْ قَالَ جَمْعٌ مِنْهُمْ - أَيْ مِنَ السَّلَفِ - وَمِنَ الْخَلَفِ إِنَّ مُعْتَقِدَ الْجِهَةِ كَافِرٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّ وَقَالَ: إِنَّهُ قَوْلٌ لأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَ الأَشْعَرِيِّ وَالْبَاقِلانِيِّ".

 Maksudnya:

“Bahkan sekumpulan daripada kalangan ulama salaf dan ulama khalaf telah berkata bahawa orang yang beri`tiqad dengan adanya arah bagi Allah adalah kafir seperti yang diterangkan oleh al-`Iraqi dengan jelas iaitu dia berkata: “Sesungguhnya ini adalah pendapat bagi Abu Hanifah, Malik, al-Syafi`i, al-Asy`ari dan al-Baqillani”.

Al-Syeikh Mulla `Ali al-Qari al Hanafi berkata lagi [3]:

"وَكَذَا مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ جِسْمٌ وَلَهُ مَكَانٌ وَيَمُرُّ عَلَيْهِ زَمَانٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَافِرٌ حَيْثُ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ حَقِيْقَةُ الإِيْمَانِ".

Maksudnya:

“Dan demikian juga orang yang berpendapat bahwa Allah subhanahu itu suatu jisim, mempunyai suatu tempat, dilalui oleh suatu masa dan seumpamanya adalah kafir yang hakikat iman tidak sabit baginya”.

Al-Shaykh Muhammad Zahid al-Kawthari-Wakilul-Mashikhah al-Islamiyyah di negara Khilafah `Uthmaniyyah - (W. 1371 H) berkata di dalam kitabnya Maqalat al-Kawthari [4]:

"إِنَّ الْقَوْلَ بِإِثْبَاتِ الْجِهَةِ لَهُ تَعَالَى كُفْرٌ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ هُدَاةِ الأَمَّةِ كَمَا نَقَلَ عَنْهُمُ الْعِرَاقِيُّ عَلَى مَا فْيْ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ لِعَلِيِّ الْقَارِيِّ".

Maksudnya:

"Sesungguhnya pendapat yang menetapkan arah bagi Allah taala itu adalah suatu kekufuran di sisi para imam yang empat yang menjadi pemimpin hidayah umat sebagaimana yang dinukilkan oleh al-`Iraqi berdasarkan apa yang ada di dalam kitab Syarh al-Misykat oleh (Mulla) `Ali al-Qari."

[1] Ibn Hajar al-Haythami(t.t), al-Minhaj al-Qawim `ala al-Muqaddimah  al-Hadramiyyah, Damsyik: Mua’assasah `Ulum al-Qur’an, h. 224.
[2] Mulla `Ali al-Qari(t.t), Mirqat al-Mafatih Sharh Mishkat al-Masabih, Beirut: Dar al-Fikr, j. 3, h. 300.
[3] Mulla `Ali al-Qari(t.t), Sharh al-Fiqh al-Akbar, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, h. 272.
[4] Al-Kawthari(t.t), Maqalat al-Kawthari, Riyadh: Dar al-Ahnaf, h. 321.


by. (Suntingan ustaz fadhir Azwir) [yma]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.